• Zaštita životne sredine i održivi razvoj

    Edukacija - Projekti - Podizanje svesti

    Opširnije
  • 4 FUN

    Razvoj i standardizacija novog informatičkog modela za procenu ugroženosti zdravlja ljudi izloženih hemijskim materijama. Realizuje se u Srbiji i 8 zemalja EU (Francuska, Švedska, Belgija, Španija, Italija, Švajcarska, Velika Britanija i Austrija)

    Opširnije

GRUPA ZA RAZVOJ EKOLOŠKE SVESTI

Snaga znanja za održivi razvoj

Feature image
REALIZOVANI PROJEKTI

Projekti koje smo uspešno realizovali.

Feature image
AKTUELNO

Projekti koje pripremamo ili koji su u fazi realizacije.

Feature image
EDUKACIJA

Obuka i kursevi koje organizujemo.

Feature image
SARADNJA

Imate problem koji želite da rešite, imate dobru ideju a ne znate kako da je realizujete? Postanite naš partner ili saradnik.